Tough PLA je relativně nový materiál, který má základ v PLA a je upraven pro zvýšení modulu pružnosti v tahu, aby byl odolný vůči nárazům a ohýbání. Materiál lze snadno tisknout přímo v kancelářském prostředí, je houževnatý, odolný proti otěru a snadno obrobitelný. Je vhodný zejména pro tisk funkčních prototypů, které jsou potřeba v polovině vývojového cyklu výrobku. Tough PLA má velkou odolnost proti přetržení, lze to vidět např. u tenkých pohyblivých pantů. Pokud jsou vytištěny z Tough PLA, lze je mnohokrát ohnout, než se zlomí. Nevýhodou Tough PLA je kvalita povrchu a detailů. Ta může být v porovnání s PLA i ABS horší.

3D tiskárny

Extrudery

Podpora

Ideální využití

Koncové díly

Fuknční prototypy

Technická specifikace

Tepelná deformace

Modul pevnosti v ohybu

Mez pevnosti v tahu

Modul pružnosti v tahu

Mez kluzu – prodloužení (%)

Zkouška rázové houževnatosti

52 – 49 °C

2 600 MPa

35 MPa

2 800 MPa

>52,7 %

220 J/m

Nezávazná poptávka