PLA je plast na bázi kukuřičného škrobu, za určitých podmínek je plně biologicky rozložitelný. Díky své zdravotní nezávadnosti ho lze používat v kancelářském prostředí nebo ve školách. PLA (kyselina polymléčná) je skvělým materiálem pro modely prvotních konceptů s jednoduchou geometrií. Snadno se tiskne a využívá odlamovacích podpor, se kterými je tisk rychlejší než s rozpustnými podporami. Navzdory tomu, že je PLA považován za jednoduchý základní materiál, má ve srovnání s jinými základními polymery vysokou pevnost v tahu a modul pružnosti v tahu. Nevýhodou PLA je jeho křehkost, protože je to materiál tvrdý, nelze ho ohýbat jako jiné polymery a při nárazu nebo pádu se může rozlomit.

3D tiskárny

Extrudery

Podpora

Ideální využití

Ověření tvaru

Koncepční prototypy

Technická specifikace

Tepelná deformace

Modul pevnosti v ohybu

Mez pevnosti v tahu

Modul pružnosti v tahu

Mez kluzu – prodloužení (%)

Zkouška rázové houževnatosti

52 – 49 °C

2 600 MPa

62 MPa

3 600 MPa

>4,4 %

32 J/m

Nezávazná poptávka