ABS-R je nový unikátní druh ABS, které zaručuje spolehlivý a rychlý tisk komplikovaných modelů. ABS-R se tiskne s podpůrným materiálem RapidRinse rozpustným v obyčejné vodě. Je to možnost tisknout ABS tak jednoduše jako PLA. Tiskněte více prototypů, nástrojů a dílů z reálného ABS.

ABS je jedním z nejoblíbenějších materiálů pro vstřikované spotřební výrobky díky své čisté povrchové úpravě, trvanlivosti a tepelné odolnosti. METHOD X dokáže tisknout ABS výrobní kvality bez deformací a aditiv díky své 100°C vyhřívané komoře.

ABS-R se tiskne stejně jednoduše jako PLA

S naším patentovaným podpůrným materiálem RapidRinse budete tisknout reálné ABS s nebývalou lehkostí.

Podpůrný materiál rozpustný v obyčejné vodě

Zapomeňte na prací zařízení a chemická rozpouštědla. Podpůrný materiál RapidRinse pro ABS-R se rozpouští v obyčejné vodě z kohoutku. Můžete ho tedy použít kdekoli a bez dalšího přídatného zařízení.

Rozpuštěno během několika málo minut*

RapidRinse se rozpouští rychleji než PVA a další podpůrné materiály rozpustné pouze za vyšších teplot v chemickém rozpouštědle. Nemusíte čekat hodiny na svůj výtisk.

*Doba rozpouštění podpůrného materiálu se může lišit v závislosti na geometrii dílu.

3D tiskárny

Extrudery

Podpora

Ideální využití

Funkční prototypy

Koncové výrobky

Výrobní nástroje

Technická specifikace

Tepelná deformace

Modul pevnosti v ohybu

Mez pevnosti v tahu

Modul pružnosti v tahu

Mez kluzu – prodloužení (%)

Zkouška rázové houževnatosti

84 °C

77 MPa

43 MPa

2 400 MPa

>2,6 %

26 J/m

Nezávazná poptávka